Innovation properties

Responsiv och snabb fastighetswebb.

Vi har tillsammans med våra vänner på 25ah skapat en ny webbplats till fastighetsbolaget Innovation Properties. Webbplatsen riktar sig till människor som söker moderna tidlösa bostäder. Webbplatsen är självklart responsiv och som publiceringsverktyg använder vi WordPress.