Skanska

Formgivning av broschyrer till byggkoncernen Skanska, med fokus på nyproducerade bostäder.