Espresso House

Vi inleder året med att välkomna Espresso House!

Nu inleder vi arbetet med att skapa en ny webbplats till Espresso House. Arbetet omfattar allt från ny digital strategi, design och utveckling. Webbplatsen lanseras under våren 2016.

Kort om Espresso House

  • Espresso House är Sveriges största och snabbast växande coffee shop-kedja, med över 185 coffee shops
  • 1.600 anställda serverar mer än 55.000 besökare varje dag