Intercut

Intercut är en agentur för produkter riktade till tung stålindustri. Vi tog fram en ny grafisk profil, brand book och ett flertal broschyrer.